2012 Beijing International Automotive Exhibition

New China International Exhibition Center No.88, Yuxiang Road Tianzhu, Shunyi District Beijing China